Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 14, 2018 in WOPR i Ozorków |

Czym jest WOPR? Forum WOPR

Czym jest WOPR? Forum WOPR

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) to stowarzyszenie o długich tradycjach i historii, o charakterze ogólnokrajowym, do których obowiązków zalicza się ratownictwo wodne.

WOPR – trochę historii

Został założony na mocy zarządzenia z kwietnia 1962. Jednostki stowarzyszenia współpracują na stałe z Państwowym Ratownictwem Medycznym. Oprócz GOPR i TOPR należy do trzech uprzywilejowanych w naszym kraju organizacji ratowniczych. Jest również członkiem międzynarodowej organizacji International Life Saving.

Struktura i stopnie w WOPR  – forum WOPR

W stowarzyszeniu wyróżnia się funkcje ochotnicze (młodszy ratownik i ratownik WOPR), zawodowe: ratownik wodny pływalni, śródlądowy, morski i starszy ratownik wodny oraz instruktorskie. Oprócz działań czysto ratowniczych stowarzyszenie działa również w dziedzinie poszerzania ogólnej wiedzy ratowniczej u ludzi, organizując kursy, szkolenia i konferencje na temat bezpieczeństwa i metod ratowania życia. Wiele informacji i ciekawostek można znaleźć na stronie internetowej oraz forum WOPR. Warto pogłębić swoją wiedzę, czytając i biorąc udział w kursach pierwszej pomocy, żeby zawsze być bezpiecznym podczas wakacyjnego wypoczynku nad wodą.