Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sty 10, 2018 in Sprawy inne |

Przepisy ruchu drogowego dla każdego uczestnika ruchu

Przepisy ruchu drogowego dla każdego uczestnika ruchu

Pieszy w ruchu drogowym Piesi są równouprawnionymi uczestnikami ruchu drogowego na publicznych drogach, dlatego dotyczą ich pewne przepisy. Przede wszystkim najważniejszym przepisem jakie powinny dotyczyć każdego pieszego to szczególna ostrożność, uważność i zachowywanie bezpieczeństwa zarówno na chodniku,...

Read More