Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on mar 5, 2017 in Uroda |

O czym świadczą normy wzrostu i wagi?

O czym świadczą normy wzrostu i wagi?

Prawidłowy rozwój dziecka jest niezwykle istotny. Zarówno wzrost i waga jak i prawidłowy rozwój psychiczny i społeczny są bardzo ważne dla ogólnego zdrowia dziecka i mają istotny wpływ na jego dalsze życie. Od okresu rozwojowego w wieku dziecięcym zależy całe dalsze, dorosłe życie człowieka. Z tego też powodu tak ważnym jest, aby świadomie obserwować wszelkie zmiany, jakie zachodzą w naszych dzieciach. Dzięki takim obserwacjom możliwym jest bowiem dostrzeżenie w odpowiednim momencie wszelkich nieprawidłowości i odstępstw od normy.

 

Oprócz indywidualnego obserwowania dziecka w codziennym życiu, warto aby opiekunowie starali się raz na kilka miesięcy zważyć i zmierzyć swoje dzieci, notując wszelkie otrzymane wyniki. Ponadto, podczas wizyt u lekarza pediatry można także poprosić pielęgniarkę o dokonanie takich pomiarów. W regularnych odstępach czasu lekarz pierwszego kontaktu może także samodzielnie zdecydować się na takie pomiary, bowiem wzrost i waga mogą wiele powiedzieć o prawidłowym rozwoju dziecka i ewentualnych chorobach bądź niedoborach. Dzięki temu możliwa jest jak najszybsza reakcja i podjęcie niezbędnego leczenia.