Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sty 10, 2018 in Sprawy inne |

Przepisy ruchu drogowego dla każdego uczestnika ruchu

Przepisy ruchu drogowego dla każdego uczestnika ruchu

Pieszy w ruchu drogowym

Piesi są równouprawnionymi uczestnikami ruchu drogowego na publicznych drogach, dlatego dotyczą ich pewne przepisy. Przede wszystkim najważniejszym przepisem jakie powinny dotyczyć każdego pieszego to szczególna ostrożność, uważność i zachowywanie bezpieczeństwa zarówno na chodniku, jak i na drodze. Każde przejście dla pieszych jest miejscem, w którym pieszy ma pierwszeństwo, jednak kierowanie się tą zasadą bez zachowania rozsądku, może spowodować dojście do bardzo przykrej sytuacji, takie jak wypadek. Przejścia dla pieszych, na których występuje sygnalizacja świetlna są bezpieczniejsze, ponieważ każdy uczestnik ruchu włącza się do niego wyłącznie w momencie zielonego światła dla siebie.

Kierowcy w ruchu drogowym

Kierowców na drodze może być jednocześnie bardzo wielu i każdego dotyczą te same, określone zasady i przepisy ruchu drogowego. Do kierowców zaliczają się także rowerzyści. Przepisy rowerowe przewidują przede wszystkim znajomość zasad panujących na drodze publicznej i szczególne zachowanie bezpieczeństwa. Rowerzyści z powodu swojego pojazdu, w odróżnieniu od kierowców samochodów, są bardzo narażeni na doznanie przykrych dolegliwości wynikających z kolizji lub wypadków. Przepisy rowerowe nie pozwalają na jazdę rowerem po chodniku, lecz definiują sposób uczestnictwa w ruchu drogowym na publicznej drodze w każdych warunkach, niezależnie od miejsca takiego jak miasto lub wieś. Każdy uczestnik powinien bezwzględnie dbać o zachowanie maksymalnej ostrożności i bezpieczeństwa.