Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sty 5, 2020 in Sprawy inne |

Jaki jest koszt wywozu odpadów we Wrocławiu?

Jaki jest koszt wywozu odpadów we Wrocławiu?

Ile powinieneś zapłacić za wywóz śmieci? Na jakiej podstawie są ustalane ceny za tego rodzaju odpady? Warto to dokładnie sprawdzić. Przecież podział domowych odpadów na frakcje oraz wrzucanie ich do odpowiednich pojemników zajmuje bardzo dużo czasu i wymaga od Ciebie sporej koncentracji. W dodatku są takie odpady, których nie można wrzucić do koszy na odpady komunalne, na przykład gruz lub inne odpady budowlane. Gminy posiadają obowiązek organizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które są zamieszkiwane przez jakieś osoby. Wynika to z artykułu szóstego ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Druga bardzo ważna kwestia jest taka, że właściciele tych nieruchomości mają obowiązek ponosić na rzecz gminy, na terenie, której leżą ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To również wynika ze wspomnianej wcześniej ustawy.

W jaki sposób można wnieść opłatę za wywóz odpadów we Wrocławiu?

Gdy nieruchomość jest zamieszkana, to opłatę pobiera się za każdy miesiąc, w którym ta nieruchomość jest zamieszkana przez mieszkańca lub mieszkańców. Gdy na konkretnej nieruchomości zostały wytworzone odpady komunalne, to również opłatę pobiera się za każdy miesiąc. Ma to miejsce również wtedy, gdy na konkretnej posesji absolutnie nikt nie zamieszkuje. Natomiast w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy albo inny budynek, który jest wykorzystywany do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, to opłatę pobiera się za cały rok z góry, bez względu na to przez jaki okres w roku, rzeczywiście korzysta się z tej nieruchomości.

Kto podejmuje decyzję o wysokości opłat za wywóz odpadów we Wrocławiu?

O tym, jaką metodą wyliczana jest opłata za wywóz odpadów we Wrocławiu, decyduje rada gminy lub miasta w drodze uchwały, w której wybiera sposób określania opłaty oraz wyznacza jej stawkę. Ustawodawca dał możliwość gminie, aby samodzielnie zdecydowała, czy uzależnia wysokość opłaty za wywóz śmieci we Wrocławiu od liczby mieszkańców, który mieszkają w danej nieruchomości, ilości zużytej wody z konkretnej nieruchomości lub powierzchni lokalu mieszkalnego. W dodatku rada gminy ma prawo również do tego, żeby łączyć ze sobą wspomniane wcześniej sposoby oraz różnicować je zależnie od rodzaju zabudowy. Na przykład dla mieszkań o powierzchni czterdziestu metrów kwadratowych decydującym kryterium może być powierzchnia. Natomiast, gdy jest więcej mieszkańców, to powinna to być ich liczba. Jeżeli chcesz dodatkowo zamówić wywóz śmieci, to wpisz w wyszukiwarkę hasło: wywóz odpadów Wrocław.