Wsparcie i dotacje

 

W 2016 r. ZŁ WOPR korzystało z następujących dotacji:

-dotacja w kwocie 3500 (trzy tysiące pięćset) złotych na „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych  ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników- pływanie i ratownictwo sportowe”-dotacja udzielona przez Miasto Gminę Ozorków.

 

W 2015 r. ZŁ WOPR korzystało z następujących dotacji:

-dotacja w kwocie 3500 (trzy tysiące pięćset) złotych na „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych  ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników- pływanie i ratownictwo sportowe”-dotacja udzielona przez Miasto Gminę Ozorków,

-dotacja w kwocie 6400 (sześć tysięcy czterysta złotych na „organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych Województwa Łódzkiego w 2015 roku”- dotacja udzielona przez Wojewodę Łódzkiego,