Rzeki

Bzura

Lewy dopływ Wisły o długości 166 km, w województwie łódzkim 125 km. Wypływa z obszaru Lasu Łagiewnickiego w Łodzi, płynie na północ po strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej przez teren Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. W okolicach Łęczycy zmienia kierunek na wschodni i w okolicach Kamionu wpływa do Wisły. W górnym biegu Bzura ma dość szybki nurt, płynąc po terenie o spadku ok. 2‰. W okolicach Łęczycy płynie już Pradoliną Warszawsko-Berlińską, terenem płaskim, bezleśnym, częściowo jest również rzeką uregulowaną. Na obszarze województwa łódzkiego większymi dopływami Bzury są: Ochnia i Słudwia (lewobrzeżne) oraz Moszczenica, Mroga, Skierniewka i Rawka (prawobrzeżne).

Atrakcyjnośc rzeki powoduje duże zainteresowanie amatorów turystyki kajakowej.

Tereny nad dolną Bzurą były miejscem walk niemiecko- rosyjskich w czasie I wojny światowej oraz walk polsko-niemieckich w czasie II wojny światowej w rejonie Kutno - Łowicz-Sochaczew stoczono największą bitwę w kampanii wrześniowej 9-20-IX.1939r.- bitwa nad Bzurą pod dowództwem gen. T. Kutrzeby.

 

 Ner

Rzeka w środkowej Polsce o długości 134 km., prawy dopływ środkowej Warty. Ner, rzeka w środkowej Polsce.  Płynie przez województwo łódzkie i wielkopolskie. źródła na południowy wschód od Łodzi. Przepływa przez Wzniesienia Łódzkie, Wysoczyznę Łaską i Kotlinę Kolską. Uchodzi do Warty. Główne dopływy: Dobrzynka, Bełdówka, Gnida.

Po wybudowaniu Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi systematycznie odzyskuje czystość. Atrakcyjnośc rzeki powoduje duże zainteresowanie amatorów turystyki kajakowej.

 

 

 

Mroga

Rzeka długości 63 km, stanowiąca prawy dopływ Bzury. Źródła Mrogi znajdują się na wysokości 195 m n.p.m. w granicach wsi Gałkówek-Kolonia.

W dolnym biegu Mroga płynie przez lekko pofałdowaną Równinę Łowicko – Błońską, w obrębie której uchodzi do Bzury, w rejonie wsi Sobota, na wysokości 91 m n.p.m. Głównym (lewym) dopływem Mrogi jest Mrożyca. Mrożyca uchodzi do Mrogi w Głownie. W Głownie do Mrogi uchodzi także Brzuśnia.

W Głownie na Mrodze znajdują się dwa sztuczne jeziora: Zalew Mrożyczka i Zalew Huta Józefów (potoczna nazwa, używana głównie przez głowinian to stawy).

 Na rzece odbywa się corocznie spływ kajakowy organizowany przez m. Głowno pod nazwą Mroga Trophy. 

Moszczenica

Prawy dopływ Bzury o długości ok. 55 km. Źródła w okolicy wsi Byszewy na wysokości 190 m n.p.m., ujście do Bzury w okolicach wsi Wola Kałkowa na wysokości 90 m n.p.m. Dolna część rzeki wykorzystywana na spływy kajakowe.Nad Moszczenicą leżą miejscowości Stryków i Piątek.  Dolina rzeki jest terenem letniskowym i wycieczkowym dla mieszkańców aglomeracji łódzkiej.