Karta pływacka

Karta pływacka i specjalna karta pływacka to rodzaj, nie wymaganego prawem powszechnym, certyfikatu WOPR potwierdzającego umiejętność pływania na różnym stopniu zaawansowania.

                      

Kartę pływacką (certyfikat umiejętności pływackiech na poziomie podstawowym) może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:

  • Przepłynięcie w wodzie stojącej dystansu 200 m w dowolny sposób i dowolnym czasie, w tym przynajmniej 50 mstylem grzbietowym  albo przepłynięcie z prądem wody 400 m w dowolnym czasie i w dowolny sposób, w tym przynajmniej 100 m stylem grzbietowym.
  • Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m.
  • Przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 5 m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody – start z wody.

Koszt egzaminu i wystawienia karty pływackiej wynosi 25 złotych (na terenie całego kraju).

                      

Specjalną kartę pływacką (certyfikat umiejętności pływackich na poziomie zaawansowanym) może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:

  • Przepłynięcie 1500 m w wodzie stojącej co najmniej dwoma stylami, w tym co najmniej po 200 m stylem dowolnym i grzbietowym.
  • Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m.
  • Przepłynięcie pod wodą 15 m.
  • Zanurkowanie na głębokość co najmniej 3m po starcie z powierzchni wody.

Koszt egzaminu i wystawienia specjalnej karty  pływackiej (wraz z żółtym czepkiem) wynosi 40 złotych (na terenie całego kraju).

Karta pływacka i specjalna karta pływacka poswiadczone są okrągłą pieczęcią WOPR oraz imienną pieczątką ratownika przeprowadzającego egzamin.